เพิ่มเงิน ผวจ.แก้แล้งเป็น 50 ล้าน-รพ.ร้องขาดน้ำนานนับเดือน

แล้ง1

เมื่อวันที่ 24 มี.ค. นายพีระศักดิ์ หินเมืองเก่า ผวจ.นครศรีธรรมราช เปิดเผยว่า จากข้อมูลสถานการณ์การเกิดภัยแล้งซ้ำซากในพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช พบว่ามี 15 อำเภอ จาก 23 อำเภอ ได้แก่ หัวไทร เฉลิมพระเกียรติ พรหมคีรี พิปูน ลานสกา ชะอวด นาบอน พระพรหม นบพิตำ ถ้ำพรรณรา ปากพนัง เมืองนครศรีธรรมราช ทุ่งใหญ่ ทุ่งสงและเชียรใหญ่ รวม 100 ตำบล จำนวน 770 หมู่บ้าน จึงให้นายอำเภอทุกแห่งเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิด โดยประสานกับองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน มีมาตรการป้องกัน 3 ด้านด้านน้ำดื่ม น้ำใช้ ด้านการเกษตร และไฟป่า ส่วนการให้ความช่วยเหลือ 8 ด้าน คือ ด้านน้ำเพื่อการเกษตรในเขตชลประทาน ด้านน้ำดื่ม/น้ำประปาในเขตชุมชนและในเขตเทศบาล น้ำอุปโภค-บริโภค นอกเขตชลประทานและทั่วไป ด้านการปฏิบัติการฝนหลวง ด้านไฟป่าและหมอกควัน ด้านไฟไหม้บ้านและเรือกสวนไร่นา ด้านสุขภาพ โรคและเชื้อต่างๆที่มากับความแห้งแล้ง และด้านอาชญากรรมในช่วงหน้าแล้ง

แล้ง2

แจกจ่ายน้ำให้กับชาวบ้านเพื่อบรรเทาภัยแล้ง

นายพีระศักดิ์กล่าวอีกว่า ขณะนี้กรมบัญชีกลาง ได้ขยายวงเงินทดรองราชการในอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยแล้ง) เพิ่มเติมจังหวัดละ 30 ล้านบาท จากเดิมให้จังหวัดละ 20 ล้านบาท รวมเป็นจังหวัดละ 50 ล้านบาท เพื่อให้มีความคล่องตัวในการใช้จ่ายเงิน สามารถช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทั่วถึง ในส่วนของการสร้างฝายมีชีวิตและฝายชะลอน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งจำนวน 6 อำเภอ คือ อ.เมือง ท่าศาลา นาบอน ชะอวด เฉลิมพระเกียรติ ได้ดำเนินการแล้ว 62 แห่ง ต้องการสร้างเพิ่มเติม 49 แห่ง ส่วนอำเภออื่นๆอีก 17 อำเภออยู่ระหว่างดำเนินการสำรวจข้อมูล

จ.ประจวบคีรีขันธ์ พ.อ.พิเชษฐ์ หัสดีผง รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจจงอางศึก กองกำลังสุรสีห์ กล่าวว่า ฉก.จงอางศึก ได้รับการร้องขอจากชาวบ้านหมู่ 6 บ้านหนองกระทิงว่าขาดแคลนน้ำ บางครัวเรือนต้องใช้น้ำฝนที่เก็บไว้ในตุ่มน้ำแทน จึงได้นำรถน้ำแจกจ่ายแต่ละหลังคาเรือนที่ผ่านการสำรวจว่าไม่มีน้ำใช้ ซึ่งแต่ละครัวเรือนต้องการน้ำเก็บสำรองไว้ในภาชนะตั้งแต่ 200-1,000 ลิตร ทำให้แต่ละวันรถน้ำของหน่วยต้องวิ่งถึง 3-5 เที่ยว เพื่อนำน้ำมาช่วยเหลือให้ครอบคลุมผู้เดือดร้อนมากที่สุด ที่ผ่านมา ฉก.จงอางศึกได้แจกน้ำให้ชาวบ้าน อ.กุยบุรี ไปแล้วไม่ต่ำกว่าเดือนละ 1 แสนลิตร นางชิน กลัดแสง อายุ 75 ปี ชาวบ้านหมู่ 6 บ้านหนองกระทิง เปิดเผยว่า ดีใจที่ทหารมาช่วยแจกน้ำ ช่วงนี้อากาศร้อนและไม่มีน้ำ ต้องใช้น้ำฝนที่รอไว้ในปีที่ผ่านมา จนน้ำในตุ้มน้ำที่มีอยู่ทั้ง 6 ตุ่มน้ำหมดเกลี้ยง โชคดีที่ทหารมาแจกน้ำ พอได้ใช้ในชีวิตประจำวันไปได้อีกหลายสัปดาห์

จ.สตูล จากสภาพอากาศที่ร้อนอบอ้าว ทำให้สถานที่ท่องเที่ยวล่องแก่งน้ำตกมีคนเข้าไปเที่ยวเล่นน้ำ แช่น้ำคลายร้อน ในส่วนของสัตว์มีวิธีคลายร้อนเช่นกัน โดยเฉพาะลิงในสวนสาธารณะเขาโต๊ะพญาวัง เขตเทศบาลเมืองสตูล ฝูงลิงจำนวนมากพากันมานั่งตามกิ่งไม้ที่ทอดยาวในลำคลองเพื่อคลายความร้อน บางตัวปีนขึ้นต้นไม้แล้วกระโดดลงน้ำเล่นอย่างสนุกสนาน ในช่วงเที่ยงและบ่ายที่สภาพอากาศร้อนอบอ้าว ลิงจำนวนมากต่างลงมากินน้ำและว่ายน้ำในคลอง จากที่เคยสร้างความเดือดร้อนให้กับนักท่องเที่ยว ในระยะนี้ลิงใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ตามซอกเขา กิ่งไม้และในคลองเพื่อคลายร้อน

จ.กระบี่ นายอนันต์ กาฬปักษี ผอ.แขวงทางหลวงกระบี่ เปิดเผยว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอต่างๆได้ร้องขอให้ทางแขวงช่วยเหลือแจกจ่ายน้ำ หลังจากมีประชาชนประสบภัยแล้งขาดแคลนน้ำใช้ในครัวเรือน เนื่องจากประปาหมู่บ้านไม่ไหล บ่อน้ำ สระน้ำและลำคลองสาธารณะแห้งขอด จึงได้จัดรถบรรทุกน้ำของหมวดการทางต่างๆรวม 7 คัน ออกไปประจำตามอำเภอต่างๆใน 7 อำเภอ ยกเว้นเกาะลันตาซึ่งมีสภาพเป็นเกาะ เพื่อให้นำน้ำไปแจกจ่ายตามที่ได้ร้องขอ ขณะนี้ได้รับน้ำจากการประปาส่วน ภูมิภาควันละประมาณ 1 แสนลิตร นำไปแจกจ่ายประชาชนที่เดือดร้อน โดยเริ่มแจกตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมา คาดว่าอาจใช้เวลาเป็นเดือนจนกว่าจะมีฝนตก ทั้งนี้ หากประชาชนเดือดร้อนขอให้แจ้งไปที่ อบต. หรือเทศบาลในท้องที่เพื่อประสานมาทางแขวง และหากพบเห็นไฟไหม้ป่าริมทางขอให้แจ้งมาที่แขวงเพื่อออกไปดับไฟด้วย

จ.สุราษฎร์ธานี ตอนสายวันเดียวกัน น.อ.สมใจ ชัยวงศ์ ผบ.กองบิน 7 สุราษฎร์ธานี ในฐานะ ผอ.ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน 7 สุราษฎร์ธานี สั่งการให้ น.อ.ภูศิษฎ์ ทิมเกิด เสนาธิการกองบิน 7 พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน 7 นำรถบรรทุกน้ำขนาด 6,000 ลิตร จำนวน 2 คันไปช่วยเหลือ รพ.ท่าโรงช้าง ต.ท่าโรงช้าง อ.พุนพิน ตามการร้องขอของโรงพยาบาล เพื่อนำมาใช้ในระบบสาธารณูปโภคตลอดจนใช้ในทางการแพทย์ หลังจากประสบปัญหาขาดแคลนน้ำในช่วงหน้าแล้งมานานกว่า 1 เดือน เนื่องจากน้ำบาดาลไม่เพียงพอ สูบน้ำบาดาลได้ชั่วโมงละ 3,000 ลิตร แต่ความต้องการจริงใช้น้ำมากเกือบ 80,000 ลิตรต่อวัน ที่ผ่านมาทางศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน 7 สุราษฎร์ธานีนำน้ำมาช่วยเหลือไปแล้ว 36,000 ลิตร แต่ยังไม่เพียงพอ รพ.ท่าโรงช้าง เป็นโรงพยาบาลขนาด 30 เตียง ปัจจุบันนี้รองรับผู้ป่วยทั้งในชุมชนและใกล้เคียงกว่า 80 เตียง.

ที่มา>>>Thairath